SKÅNSKA REKORD

Anmäl ditt nya rekord till kansli@skanesbagskytte.org eller per post till Skånes Bågskytteförbund, c/o Kayh Andersson, Kungsgårdsvägen 1, 281 53 FINJA.

Har du Excel, hämta denna blankett, fyll i, spara och skicka den som e-postbilaga. Vill du ha en pdf-blankett att skriva ut, fylla i och snigelposta, hämta denna. I båda fallen, skicka med en resultatlista från tävlingen (som e-postbilaga, en fungerande hyperlänk, eller på papper).

Alla rekordlistor lagras som pdf-filer för att ge korta överföringstider och mer förutsägbart resultat vid utskrift. Samtliga listor är aktuella i oktober 2023. Listorna är numera enligt styrelsebeslut förbundets officiella, och uppdateras när det framgår av styrelseprotokoll att ett nytt rekord har noterats.

Äldre klassbeteckningar är de som gällde fram till oktober 2022, men från och med innesäsongen 2022-23 byts de allt eftersom rekorden överträffas. Klassbeteckningarna är alltså de som gällde vid rekordslagningen. En översättningstabell finns på hemsidan.
 
 

WA/SBF 25 m  231204

WA/SBF 18 m  231230

SBF 12 m  200201

FITA/SBF 1440  231011

WA/SBF 720  101126

WA/SBF 900  170906

WA 70m / SBF 50m / SBF 40m  240613

SBF 50m / 40m / 30m / 20m kortrond utomhus 36 pilar 230828

240622